Судоку


Translate this site.

Судоку е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на судоку са прости. Играе се върху мрежа от 81 квадратчета представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който с девет квадратчета. В условието на всеки ребус са предварително дадени правилните места на няколко цифри. Целта на судоку е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Судоку


3x3 Судоку Основен | 3x3 Судоку Лесен | 3x3 Судоку Среден | 3x3 Судоку Труден | 3x3 Судоку Екстремен | 3x3 Судоку Нечовешки | 3x4 Судоку | 4x4 Судоку

Този месец
1.K0STADINANGEL0V00:56.08
2.Fastfaxer
93
02:22.81
3.Cazza
29
02:49.42
4.Dorice
93
05:46.08
5.Toninoto7607:13.17
6.Danilko
64
07:34.20
7.Fanta2
60
07:36.79
8.aequidens
90
08:00.86
9.scvif
1
10:50.34
10.stanev12:26.30
11.cherneva12:52.85
12.notova15:46.14
13.Chaikata16:14.74
14.peclo20:27.52
15.NA7NA22:07.58
16.Benyhamin1022:45.93
17.geoblue
16
23:05.49
18.zbf88823:25.45
19.GeorgiIvanov23:27.62
20.oxanastom
85
23:29.39
Тази седмица
1.Cazza
29
04:33.21
2.aequidens
90
08:00.86
3.Toninoto7608:25.84
4.Fanta2
60
10:28.49
5.scvif
1
10:50.34
6.cherneva12:52.85
7.notova15:51.60
8.stanev17:02.24
9.Chaikata17:57.28
10.peclo20:27.52
11.zbf88823:25.45
12.NA7NA26:51.10
13.geoblue
16
28:33.05
14.GeorgiIvanov28:43.41
15.Vakkevuller32:11.22
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1.cherneva22:25.85
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.Cazza
29
03:26.93
2.urojony
55
03:51.89
3.Fastfaxer
93
04:14.94
4.WilsonCWMui
77
04:16.77
5.Dorice
93
04:46.09
6.Fanta2
60
05:17.69
7.aequidens
90
05:32.25
8.anonymous
98
05:41.67
9.BomShankar
68
08:30.09
10.nosenugget
52
10:32.34
AO5
1.Cazza
29
03:26.93
2.Fastfaxer
93
04:10.13
3.urojony
55
04:19.28
4.WilsonCWMui
77
04:26.14
5.Dorice
93
05:06.33
6.anonymous
98
05:51.40
7.aequidens
90
05:51.77
8.Fanta2
60
06:26.18
9.BomShankar
68
08:44.44
10.nosenugget
52
12:22.51
AO12
1.WilsonCWMui
77
04:59.23
2.urojony
55
05:17.85
3.Fastfaxer
93
06:16.56
4.anonymous
98
06:40.31
5.aequidens
90
06:45.47
6.Dorice
93
06:46.17
7.Fanta2
60
07:09.00
8.BomShankar
68
12:40.92
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.639
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-12-01 03:35:34

bg.puzzle-sudoku.com
Премахни рекламите