Судоку


Translate this site.

Судоку е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на судоку са прости. Играе се върху мрежа от 81 квадратчета представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който с девет квадратчета. В условието на всеки ребус са предварително дадени правилните места на няколко цифри. Целта на судоку е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Судоку


3x3 Судоку Основен | 3x3 Судоку Лесен | 3x3 Судоку Среден | 3x3 Судоку Труден | 3x3 Судоку Екстремен | 3x3 Судоку Нечовешки | 3x4 Судоку | 4x4 Судоку

Този месец
1.K0STADINANGEL0V00:35.76
2.Juris Novads
42
00:59.61
3.Cazza
29
01:06.51
4.54188
8
01:13.22
5.profTomi01:22.15
6.chenh01:24.13
7.r1v11101:25.30
8.bine4maja01:46.86
9.TashiroMiraki
83
01:47.06
10.cutx6401:47.72
11.Danilko
64
01:48.32
12.DemonOTing
9
01:51.08
13.cccc111101:52.38
14.aequidens
90
01:54.86
15.scvif
1
02:04.91
16.Fastfaxer
93
02:06.12
17.vilimira02:19.54
18.kpasi02:21.38
19.JangMK
17
02:31.44
20.SoramiChiro02:39.42
Тази седмица
1.Cazza
29
01:09.63
2.54188
8
01:13.22
3.TashiroMiraki
83
01:47.06
4.aequidens
90
01:54.86
5.cccc111102:04.30
6.bine4maja02:16.12
7.kpasi02:21.38
8.Fanta2
60
02:46.63
9.makamaka03:05.86
10.Bergamote
52
03:06.73
11.HMitev
22
03:53.56
12.Yavor04:03.56
13.Go4beera
19
04:25.26
14.MI6ODM05:08.95
15.hk54ek5006:12.21
16.gochizang06:17.68
17.NA7NA06:21.94
18.arrows06:29.16
19.migla06:30.46
20.DaMullet06:32.65
Днес
1.gochizang06:40.73
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.Philip Klein
43
01:17.15
2.urojony
55
01:29.76
3.Juris Novads
42
01:37.48
4.Fastfaxer
93
01:51.87
5.PHCC2021
29
02:12.21
6.WilsonCWMui
77
02:17.91
7.aequidens
90
02:47.05
8.Dorice
93
02:58.97
9.Punkb
9
03:25.41
10.finspac
47
03:28.05
AO5
1.Philip Klein
43
01:20.85
2.urojony
55
01:49.68
3.Juris Novads
42
01:55.32
4.Fastfaxer
93
01:56.69
5.Dorice
93
02:30.89
6.WilsonCWMui
77
02:40.95
7.aequidens
90
03:14.58
8.HMitev
22
03:39.56
9.DemonOTing
9
03:42.70
10.finspac
47
03:50.80
AO12
1.Fastfaxer
93
02:06.66
2.Philip Klein
43
02:44.17
3.urojony
55
02:53.60
4.Dorice
93
03:38.85
5.WilsonCWMui
77
03:40.58
6.Aleksandra Delcev
46
19:09.32
7.barnare
91
2:09:20.07
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.BertinSylux98
34
00:00.509
2.Charlie Li
60
00:00.517
3.giotskh00:00.601

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-12-01 03:06:31

bg.puzzle-sudoku.com
Премахни рекламите